Nakil İçin Böbrek Kimlerden Alınabilir ?

Böbrek NakliGünümüzde kadavradan (ölüden) alınan böbreklerin dağıtımı Sağlık Bakanlığımızın kurmuş olduğu koordinasyon sisteminin kuralları içerisinde gerçekleştirilir. Organ nakli merkezilerine kaydedilen hastaların listeleri koordinasyon bilgisayarında da kayıtlıdır. Böbreğin takılabileceği hastaların listesi Bakanlık tarafından merkeze gönderilir. Bu listedeki sıraya göre organ uygun hastaya takılır.

Canlı vericisi olan hastaların nakil olması daha çabuk ve erken dönemde yapılabilmektedir. Ülkemizde ki yasalara göre hasta ilk dört derece ki akrabalarından organ alabilir. Bunun dışındaki akrabaları ya da akrabası olmayan kişilerden de organ alması mümkündür. Ancak bu gibi donörlerden (verici) yapılacak nakil için etik kurul kararına ihtiyaç vardır. Bir kişinin donör olabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması şarttır. Üst yaş için kesin bir sınırlama yoktur. Verici adayının organının alınıp alınamayacağına yapılan muayene ve tıbbi incelemelerin sonucuna göre karar verilir.